תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי​

 

 

 

 

תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 

 

תוכנית הסמכה אינטגרטיבית, שלמה או בחלוקה ליחידות, בהתאם לקריטריונים להסמכה להדרכה של "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי"

 

 

התוכנית מיועדת למטפלים משפחתיים מוסמכים.

קבלת כל מועמד להדרכה קבוצתית, מותנית בשיחה אישית.

התוכנית תהיה בת מספר יחידות ותעמוד בכל דרישות "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי". ניתן יהיה לבחור באחת היחידות או יותר, בהתאם לצורכי ההסמכה האינדיבידואליים.

 

 

יחידה א' - סוגיות בהדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 

מנחות: תיקי שריר ואביבית עקיבא

 

התוכנית תהיה בת 56 שעות אקדמיות, ותקיף מספר אסכולות הנוגעות בהדרכה, ברמות ההדרכה השונות: אינדיבידואלית, קבוצתית וחיה.

 

תחילת  התוכנית - 2.11.2020

 

 

7 מפגשים יתקיימו בימי שני אחת לשבוע בין השעות 11:30 - 8:30.

   

 5 מפגשים נוספים הינם מפגשי פרקטיקום, אחת לשבוע, אשר יתואמו עם הלומדים אישית.

 

2 מפגשים נוספים יתואמו עם הלומדים בתום מפגשי הפרקטיקום. 

 

◆ מחיר: 3,300 ש"ח, כולל מע"מ, ב-5 תשלומים, 660 ש"ח כל תשלום.

 

 

 

יחידה ב' - סוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי וזוגי

מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי

 מנחה: תיקי שריר

סה"כ 28 שעות אקדמיות.

מועד תחילת הלימודים: 

7 מפגשים בימי שני בין השעות 11:30 - 8:30 אחת לשבוע. 

 

   

◆ מחיר : 1,800 ₪ כולל מע"מ, ב- 4 תשלומים, 450 ₪ כל תשלום.

 

 

יחידה ג' - הדרכה קבוצתית בטיפול משפחתי וזוגי

 

6 מפגשים  - המועדים, בתיאום עם המכון.

 

 

 

 ◆ מחיר : 3,200 ₪ כולל מע"מ, ב- 5 תשלומים, 640 ₪ כל תשלום.

 

 

 

 

כל יחידות הלימוד הנ"ל מוכרות לצורך הסמכה להדרכה, אולם אינן מוכרות לגמול השתלמות

 

שילובים מרכז למידה