תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי​

 

קורס אינטגרטיבי-שלם או בחלוקה ליחידות-בהתאם לקריטריונים להסכמה להדרכה

 

תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

קורס אינטגרטיבי-שלם או בחלוקה ליחידות-בהתאם לקריטריונים להסמכה להדרכה

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים מוסמכים, המדריכים בפועל בטיפול משפחתי וזוגי או המתחייבים להדריך בפועל עם תחילת הקורס. במקרה הצורך, ניתן יהיה לנסות לאפשר הדרכה לתלמידי המכון, במידה ויהיו מועמדים מתאימים.

קבלת כל מועמד מותנית בשיחה אישית.

הקורס יהיה בן מספר יחידות ויעמוד בכל דרישות האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין. ניתן יהיה לבחור באחת היחידות או יותר, בהתאם לצורכי ההסמכה האינדיבידואלים.

 

יחידה א' - סוגיות בהדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 

מנחות: תיקי שריר ואביבית עקיבא

 

הקורס יהיה בן 56 שעות אקדמיות, והוא יקיף מספר אסכולות הנוגעות בהדרכה, ברמות ההדרכה השונות: אינדיבידואלית, קבוצתית וחיה.

 

תחילת  הקורס - 5.9.2018

 

7 מפגשים יתקיימו בימי שני במועדים הבאים:

 

17.9.2018   - בין השעות 16:00 - 12:30

8.10.2018   - בין השעות 16:00 - 12:30

15.10.2018 - בין השעות 16:00 - 12:30

22.10.2018 - בין השעות 16:00 - 12:30

29.10.2018 - בין השעות 16:00 - 12:30

5.11.2018   - בין השעות 16:00 - 12:30

12.11.2018 - בין השעות 19:00 - 15:30

 

 

 5 מפגשים נוספים הינם מפגשי פרקטיקום, אחת לשבוע, אשר יתואמו עם הלומדים אישית.

 

 

◆ מחיר: 3,000 ש"ח, כולל מע"מ, ב-5 תשלומים, 600 ש"ח כל תשלום.

 

 

יחידה ב' - סוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי וזוגי

מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי

 

מנחה: תיקי שריר

 

סה"כ 28 שעות אקדמיות.

 

מועד תחילת הקורס: 7.11.2018

 

7 מפגשים בימי רביעיי אחת לשבועיים, בין השעות 16:00 - 12:30 

 

◆ מחיר : 1,800 ₪ כולל מע"מ, ב- 4 תשלומים, 450 ₪ כל תשלום.

 

יחידה ג' - הדרכה קבוצתית

בשל שינויים בקריטריונים להסמכה, קיימות כיום מספר אופציות להשלמת יחידה זו.

לכן ניתן להתקשר אישית לתיקי שריר טלפון: 054-4449710, כדי לבנות תוכנית אישית מתאימה.

 

 

 

 

כל יחידות הלימוד הנ"ל מוכרות לצורך הסמכה להדרכה, אולם אינן מוכרות לגמול השתלמות

 

שילובים מרכז למידה