תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי​

 

 

 

 

תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 

 

תוכנית הסמכה אינטגרטיבית, שלמה או בחלוקה ליחידות, בהתאם לקריטריונים להסמכה להדרכה של "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי"

 

 

התוכנית מיועדת למטפלים משפחתיים מוסמכים.

קבלת כל מועמד להדרכה קבוצתית, מותנית בשיחה אישית.

התוכנית תהיה בת מספר יחידות ותעמוד בכל דרישות "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי". ניתן יהיה לבחור באחת היחידות או יותר, בהתאם לצורכי ההסמכה האינדיבידואליים.

 

 

יחידה א' - סוגיות בהדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 

מנחות: תיקי שריר ואביבית עקיבא

 

התוכנית תהיה בת 56 שעות אקדמיות, ותקיף מספר אסכולות הנוגעות בהדרכה, ברמות ההדרכה השונות: אינדיבידואלית, קבוצתית וחיה.

 

תחילת  התוכנית - 6.11.2019

 

7 מפגשים יתקיימו בימי רביעי אחת לשבוע בין השעות 11:30 - 8:30.

   

 5 מפגשים נוספים הינם מפגשי פרקטיקום, אחת לשבוע, אשר יתואמו עם הלומדים אישית.

 

2 מפגשים נוספים יתואמו עם הלומדים בתום מפגשי הפרקטיקום. 

 

◆ מחיר: 3,300 ש"ח, כולל מע"מ, ב-5 תשלומים, 660 ש"ח כל תשלום.

 

 

 

יחידה ב' - סוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי וזוגי

אפשרות א': מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי

 מנחה: תיקי שריר

סה"כ 28 שעות אקדמיות.

מועד תחילת הלימודים: 22.4.2020 

7 מפגשים בימי רביעי בין השעות 11:30 - 8:30 אחת לשבוע. 

 

 

אפשרות ב': ילדים עם צרכים מיוחדים - הורים עם נתיבים מיוחדים

 5 מפגשים רצופים המהווים יחידת למידה, בתיאום עם המנחה.

סה"כ 28 שעות אקדמיות.

מועד תחילת הלימודים: 28.11.19

המפגשים יתקיימו בימי חמישי אחת לשבועיים בין השעות 13:00 - 8:30

   

◆ מחיר : 1,800 ₪ כולל מע"מ, ב- 4 תשלומים, 450 ₪ כל תשלום.

 

 

יחידה ג' - הדרכה קבוצתית בטיפול משפחתי וזוגי

 

6 מפגשים  - המועדים, בתיאום עם המכון.

 

 

 

 ◆ מחיר : 3,200 ₪ כולל מע"מ, ב- 5 תשלומים, 640 ₪ כל תשלום.

 

 

 

 

כל יחידות הלימוד הנ"ל מוכרות לצורך הסמכה להדרכה, אולם אינן מוכרות לגמול השתלמות

 

שילובים מרכז למידה