הכשרה לטיפול משפחתי וזוגי

 

 

תוכנית הכשרה תלת/ארבע שנתית לטיפול משפחתי וזוגי

 

 

תוכנית ההכשרה, בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. התוכנית מוכרת ומאושרת על ידי האגודה הישראלית לטפול משפחתי וזוגי

 

מנחים: תיקי שריר, אביבית עקיבא, נעמי ויינר, מיכל ניר,  דרורית אל-גד יגר

 

תוכנית ההכשרה בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. התוכנית מושתתת על אינטגרציה של גישות, כולל גישות חדשניות. בשנה הרביעית, ניתן להשלים את הדרישות להסמכה, למעט הדרכה אינדיבידואלית. מטרת התוכנית היא לאפשר פיתוח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית והיא נעה על פני ארבעה מישורי למידה:

 

א.    המישור התיאורטי

ב.     המישור ההתנסותי-סימולטיבי

ג.     המישור הפרקטי (הדרכה חיה במסגרת קבוצתית)

ד.     הדרכה קבוצתית

 

לאורך הדרך, יושם דגש על פיתוח המטפל כאיש מקצוע וישולב ההיבט הפסיכודינמי בטיפול המערכתי. שילוב זה, מייצג פלורליזם ואינטגרציה, תוך הקפדה על בסיס תיאורטי מערכתי מקיף.

הלמידה לאורך השנתיים הראשונות הינה בקבוצה קבועה ומוגדרת, המאפשרת תהליך קבוצתי שבו מיושמות מיומנויות הטיפול במסגרת הקבוצה. עובדה זו תורמת לעיבוי הלמידה ופהנמתה באופו חווייתי.

 

החלוקה לשנים הינה כדלקמן:

 

שנה א'        

סה״כ 30 מפגשים 6.5 שעות מלאות כל מפגש

 

א. מעגל חיי המשפחה, כולל מעברים ומשברים.

ב. מודלים תיאורטיים של המשפחה וגישות התערבות במשפחה, בהתבסס על הגישות הבולטות בתחום, כולל גישות חדשניות, הגישה ההתייחסותית, תיאוריות מנטליזציה ותיאוריות פסיכודינמיות.

ג. מיומנויות וטכניקות התערבות המבוססות על המסגרת התיאורטית הנלמדת, תוך התנסות חווייתית סימולטיבית.

ד. הדרכה קבוצתית.

 

שנה ב'        

סה״כ 30 מפגשים 6.5 שעות מלאות כל מפגש*

 

א. מעגל חיי הנישואין.

ב. טיפול זוגי אינטגרטיבי - תיאוריות, טכניקות ומיומנויות התערבות בזוג, כולל התייחסות לגישות חדשניות, גישת האימגו, גישות יחסי אובייקט וגישת העצמי.

ג. מיניות ויסודות הטיפול המיני.

ד. דיספונקציות של היחיד במשפחה.

ה. הגישה הבינדורית בשילוב גישת ה  (I.F.S  (Internal Family Systems      לעיבוי נושא הדפרנציאציה.

ו. הדרכה קבוצתית.

 

*בנוסף ללימודים בשנה זו, תתקיים צפייה בטיפול ביום נוסף בשבוע, בשעות אחה"צ, או בימי שישי בבוקר, לאורך סמסטר אחד.

  סה"כ כ-50 שעות מלאות, הנוספות לשעות הלימוד הנ"ל.

 

שנה ג'

פרקטיקום - הדרכה חיה במסגרת קבוצתית. שנה ד'

 

השלמת כל שעות ההדרכה החיה והקבוצתית. בחלק מהמקרים ניתן לרכז זאת בסמסטר אחד.

 

לאורך שנות הלימוד, יתקיימו ימי עיון ספציפיים בנושא אתיקה ודיני משפחה. ימי עיון אלה הינם חלק מתוכנית הלימודים וניתנים ללא תשלום נוסף. מועד מדויק ימסר בהמשך. יתכנו שינויים קלים בתוכנית, אשר ימסרו מראש.

 

מבנה התוכנית:

בשנה א' - יום לימודים יהיה בן 6.5 שעות מלאות (8:30-15:00).

בשנה ב' - יום לימודים יהיה בן 6.5 שעות מלאות (8:30-15:00). בנוסף, תתקיים צפייה בפרקטיקום, אחת לשבוע, לאורך סמסטר אחד. הצפייה תתקיים בשעות אחר-הצהריים, 16:00-20:00.

בשנה א' + ב' יושלמו כל הדרישות התאורטיות, בהתאם לקריטריונים להסמכה.

בשנה ג' - יתקיים פרקטיקום במסגרת קבוצתית קטנה, שיאפשר השלמת כל שעות ההדרכה הקבוצתית  וכמחצית משעות ההדרכה החיה.

בשנה ד' - ניתן יהיה להשלים את כל הדרישות להדרכה חיה, בסמסטר אחד.

 

הדרכה אינדיבידואלית אמורה להתבצע בד בבד עם שעות הטיפול, מחוץ למכון.

 

קיימת אפשרות להשלמת שעות טיפול בתחנות לטיפול משפחתי, תמורת קבלת הדרכה אינדיבידואלית במקום. במידת הצורך, יסייע המכון בקישור למסגרת מתאימה.

 

תנאי קבלה לתוכנית ההכשרה 

 

1. ראיון אישי.

2. ניסיון טיפולי בן שנתיים לפחות.

3. תואר שני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנות וקרימינולוגיה קלינית. 

4. לתלמידים במהלך תואר שני בתחום טיפולי - ניתן להתחיל את תוכנית הלימודים, במקביל ללימודי התואר. יש לציין כי ההסמכה תינתן אך ורק עם השלמת לימודי התואר שני והשלמת הדרישות  לעבודה טיפולית והדרכה וזאת בהתאם לקריטריונים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

 

ניתן לעיין בקריטריונים להסמכה באתר האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי והעיון בקריטריונים הינו באחריות הלומד.

 

תחילת הקורס - 4.11.2019.

 

סה״כ 30 מפגשים לכל שנה.

 

הלימודים יתקיימו בימי שני בין השעות 8:30-15:00

 

נפתח קורס נוסף בתאריך 27.10.2019 בימי ראשון בין השעות 15:00 - 8:30 

 

 מחיר לכל שנת לימודים, בשלוש השנים הראשונות -  9,840 ₪ ב-12 תשלומים (12X820) 

 

מחיר לשנה רביעית (השלמת הדרכה חיה) 7,800 ₪ ב-10 תשלומים (800X10) 

 

*המחירים כוללים מ.ע.מ. 

שילובים מרכז למידה