קורסים וסדנאות בטיפול משפחתי וזוגי

 תוכנית הסמכה תלת שנתית לטיפול משפחתי וזוגי​

תוכנית ההכשרה, בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. התוכנית מוכרת ומאושרת על ידי האגודה הישראלית לטפול משפחתי וזוגי​

התוכנית מושתתת על אינטגרציה של גישות, כולל גישות חדשניות. מטרת התוכנית היא לאפשר פיתוח חשיבה מערכתי. לאורך הדרך יושם דגש על פיתוח המטפל כאיש מקצוע וישולב ההיבט הפסיכודינמי בטיפול המערכתי. שילוב זה, מייצג פלורליזם ואינטגרציה, תוך הקפדה על בסיס תיאורטי מערכתי מקיף.

 תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי​

 

תוכנית הסמכה אינטגרטיבית, שלמה או בחלוקה ליחידות, בהתאם לקריטריונים להסמכה להדרכה של "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי"

 

  קורס  טיפול זוגי אינטגרטיבי

קורס בפסיכותרפיה זוגית, מקיף, מעמיק ורחב (84 שעות אקדמאיות) לקבלת כלים מובילים ועכשוויים בטיפול זוגי. בקורס ישולבו תיאוריות, שיטות ומיומנויות חדשניות ומשמעותיות למרחב הטיפולי.​ הקורס מיועד לאקדמאים בעלי רקע טיפולי, שבמסגרת עבודתם מקיימים מפגשים זוגיים  ואין באפשרותם או בכוונתם לעבור את תהליך ההסמכה בפורמלי לטיפול משפחי וזוגי. בנוסף, הקורס מיועד למטפלים הנמצאים בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי וזוגי המעוניינים בתפירה אישית ובבנייה מודולרית של חלקים מהתכנית, כמענה לקריטריונים להסמכה, וכן למטפלים מוסמכים שמעונינים להרחיב את הידע בנושאים ספציפיים מתוך הקורס.

 

 

 

 

  ילדים בטיפול משפחתי ודיאדי​ - כלים יחודיים לטיפול

הקורס מאפשר הרחבה משמעותית של מיומנויות טיפול, במפגש עם הורים וילדים בטיפול משפחתי ודיאדי. ההרחבה  האמורה, תאגד בתוכה מושגים הנגזרים מגישות חדשניות עכשוויות ומושגים מושאלים מגישות קלסיות.

יעשה שימוש במנטליזציה במאבק כוחות בין הורה לילד ושימוש במושגים מהגישה האינטרסובייקטיבית, במטרה להגיע להכרה הדדית זו. שילוב המושג סנדרום האם המתה, יאפשר הבנת השפעות של קיטוע בשלבים טרום מילוליים. יוצע טיפול נקודתי ומשמעותי, כשהיסטוריה זו מובאת לחדר הטיפול.

 

 מנטליזציה בטיפול משפחתי ודיאדי​

הקורס מאפשר הרחבה משמעותית של מיומנויות טיפול, במפגש עם הורים וילדים בטיפול משפחתי ודיאדי.

הקורס יקיף את המושגים: מנטליזציה, פונקציה רפלקטיבית, משוואה פנימית, העמדת פנים, מבט אינטרסוביקטיבי על יחסים, ידע יחסים מובלע לעומת ידע יחסים מובע, פרוצדורה התנהגותית, שלישיות בטיפול ועוד...

 קורסים וסדנאות לצוותים מקצועיים בארגונים​

כל ההשתלמויות, הסדנאות והקורסים, המצויינים באתר, ניתנים להתאמה ספציפית לאופי וצורכי צוותים מקצועיים שונים, כולל תוכנית ההכשרה הארבע-שנתית לטיפול משפחתי וזוגי.

קורס דיני משפחה למטפלים משפחתיים​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקורס עונה לדרישות האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי,

ויתמקד בסוגיות הנוגעות בדיני משפחה.

שילובים מרכז למידה