קורסים וסדנאות

 תוכנית הכשרה תלת/ארבע שנתית לטיפול משפחתי וזוגי​

תוכנית ההכשרה, בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. התוכנית מוכרת ומאושרת על ידי האגודה הישראלית לטפול משפחתי וזוגי​

התוכנית מושתתת על אינטגרציה של גישות, כולל גישות חדשניות. מטרת התוכנית היא לאפשר פיתוח חשיבה מערכתי. לאורך הדרך יושם דגש על פיתוח המטפל כאיש מקצוע וישולב ההיבט הפסיכודינמי בטיפול המערכתי. שילוב זה, מייצג פלורליזם ואינטגרציה, תוך הקפדה על בסיס תיאורטי מערכתי מקיף.

 תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי​

קורס אינטגרטיבי-שלם או בחלוקה ליחידות-בהתאם לקריטריונים להסכמה להדרכה​ .

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים מוסמכים, המדריכים בפועל בטיפול משפחתי וזוגי או המתחייבים להדריך בפועל עם תחילת הקורס. במקרה הצורך, ניתן יהיה לנסות לאפשר הדרכה לתלמידי המכון, במידה ויהיו מועמדים מתאימים.

  קורס  פסיכותרפיה זוגית אינטגרטיבית

בקורס ישולבו תיאוריות, שיטות ומיומנויות חדשניות ומשמעותיות למרחב הטיפולי.​

הקורס מיועד לאקדמאים בעלי רקע טיפולי שבמסגרת עבודתם מקיימים מפגשים זוגיים (לאו דווקא כטיפול ארוך טווח) ואין באפשרותם או בכוונתם לעבור את תהליך ההסמכה בפורמלי לטיפול משפחי וזוגי. וכן למטפלים הנמצאים בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי וזוגי המעוניינים בתפירה אישית ובבנייה מודולרית של חלקים מהתכנית כמענה לקריטריונים להסמכה, וכן למטפלים מוסמכים שמעוניינם להרחיב את הידע בנושאים ספציפיים מתוך הקורס.

 

 

 

 

  כלים חדשניים בתייחסות לילדים בטיפול משפחתי ודיאדי​

הקורס ינסה לתת מענה לביסוס מקומם של הילדים בחדר הטיפול, תוך שימוש בשפה המיוחדת שלהם​. הקורס יגע הן בהבנה התיאורטית כדי לסייע להורים להבין את הדינמיקה של המרחב האנטרסובייקטיבי בינם לבין ילדיהם, כולל התמודדות עם סמפטומים ומאבקי כוחות. בנוסף יהיה מיקוד במיומנויות טיפול שמחייבות עבודה השלכתית וחוויתית אינטראקטיבית ביסודה, מאחר והמרחב המילולי אינו מספיק - דבר שגורר לעיתים המנעות ממפגש טיפולי עם ילדים.

 

 מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי ודיאדי​

​הקורס יקיף את המושגים: מנטליזציה, פונקציה רפלקטיבית, משוואה פנימית, העמדת פנים, מבט אינטרסוביקטיבי על יחסים, ידע יחסים מובלע לעומת ידע יחסים מובע, פרוצדורה התנהגותית, שלישיות בטיפול.

 קורסים וסדנאות לצוותים מקצועיים בארגונים​

כל ההשתלמויות, הסדנאות והקורסים, המצויינים באתר, ניתנים להתאמה ספציפית לאופי וצורכי צוותים מקצועיים שונים, כולל תוכנית ההכשרה הארבע-שנתית לטיפול משפחתי וזוגי.

 קורס דיני משפחה למטפלים משפחתיים

  

             הקורס עונה לדרישות האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי,

             ויתמקד בסוגיות הנוגעות בדיני משפחה...

 קורס בנושא מיניות וזוגיות

 

   הקורס עונה לדרישות האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי,

   הקורס יתמקד בנושאים הבאים:

   אנטיק מיני, במעגל התגובה המינית, בעיות חשק, סימפטומים ו- Sensate Focus

שילובים מרכז למידה