כלים חדשניים בהתייחסות לילדים בטיפול משפחתי ודיאדי

 

 

לאן נעלמו הילדים בחדר הטיפול המשפחתי?  מה המשמעות להיעדרם?

 

 

 

ילדים בטיפול משפחתי ודיאדי, מביאים עמם אותנטיות רגשית למרחב הטיפולי ומהווים מקור ידע משמעותי לדינמיקה המשפחתית מחד, ומאידך מייצרים לעיתים קשיים ורגישויות במיקומם במרחב הטיפולי.

 

בשנים האחרונות התעוררה השאלה: לאן נעלמו הילדים בחדר הטיפול המשפחתי?  מה המשמעות להיעדרם?

 

הקורס ינסה לתת מענה לביסוס מקומם בחדר הטיפול, תוך שימוש בשפה המיוחדת שלהם. הקורס יגע הן בהבנה התיאורטית כדי לסייע להורים להבין את הדינמיקה של המרחב האנטרסובייקטיבי בינם לבין ילדיהם, כולל התמודדות עם סמפטומים ומאבקי כוחות. בנוסף יהיה מיקוד במיומנויות טיפול שמחייבות עבודה השלכתית וחוויתית אינטראקטיבית ביסודה, מאחר והמרחב המילולי אינו מספיק - דבר שגורר לעיתים המנעות ממפגש טיפולי עם ילדים.

 

כל מפגש יקיף הן תיאוריה והן עבודה חוויתית שתיושם הלכה למעשה על המשתתפים בקבוצה.

 

נושאי הקורס:

 

◆ משמעות המשחק בחדר הטיפול כמרחב ביניים.

◆ כלים השלכתיים אנטראקטיביים בעבודה עם הורים- ילדים ככלים אבחוניים וטיפוליים. (הכלים יתורגלו חוויתית בתוך הקבוצה).

◆ ידע יחסים מובע וידע יחסים מובלע. המשחק כמאפשר שיקוף של ידע יחסים מובלע.

◆ מנטליזציה ועמדה רפלקטיבית - הלכה למעשה.

◆ סנדרום האם המתה והשימוש בידע זה בחדר הטיפול.

◆ תסריטים נרקסיסטיים - אבחון התסריטים ואופי העבודה סביבם.

◆ נאמנויות בינדוריות

◆ אתיקה של יחסים

◆ תהליכי העברה והעברה נגדית בעבודה מערכתית בה משולבים ילדים.

 

 

תחילת הקורס - 29/4/2019 - 11 מפגשים, בימי שני אחת לשבוע.

7 מפגשים ראשונים, בין השעות 8:30-11:30.

4 מפגשים אחרונים שמועד תחילתם 1/7/2019 - בין השעות 13:15 - 8:30.

 

סה"כ: 56 ש"א (42 שעות מלאות).

מחיר: 3600 ש"ח כולל מע"מ (עד 6 תש').

 

 

שילובים מרכז למידה