ילדים בטיפול משפחתי ודיאדי - כלים יחודיים לטיפול

 

 

 

 

הקורס מאפשר הרחבה משמעותית של מיומנויות טיפול, במפגש עם הורים וילדים בטיפול משפחתי ודיאדי.

ההרחבה  האמורה, תאגד בתוכה מושגים הנגזרים מגישות חדשניות עכשוויות ומושגים מושאלים מגישות קלסיות.

 הקורס יחולק לשני חלקים:

חלק א':

  • מנטליזציה ועמדה רפלקטיבית:

מנטליזציה מוגדרת כיכולת להיות בעמדה סקרנית ומתעניינת לגבי מחשבות, רגשות, מניעים וזכרונות הקשורים בהתנהגות שלי ושל האחר. בעל יכולת מנטליזציה טובה, יודע שמה שהוא חושב הוא רק ייצוג ושלאותה התנהגות יש מניעים שונים. זו יכולת לראות את עצמי מבחוץ, ואת האחר מבפנים.

עמדה רפלקטיבית, היא הצד המעשי של מנטליזציה.

בקורס נלמד איך לסייע להורים לבנות את יכולת המנטליזציה שלהם שהיא המפתח לוויסות עצמי של הילד, כדי ליישמה הלכה למעשה עם ילדם וכדי לסייע לילדם לבנות את יכולת המנטליזציה שלו.

 

  • ממאבק כוחות, להכרה הדדית:

שימוש במנטליזציה במאבק כוחות בין הורה לילד ושימוש במושגים מהגישה האינטרסובייקטיבית במטרה להגיע

 להכרה הדדית זו.

 

  • חסמים אפשריים בהתפתחות המנטליזציה:

טמפרמנט שונה בין ההורה לילד.

נכות פיזית או נפשית של הילד.

תסריטים נרקסיסטיים.

התקשרות לא בטוחה.

כשל בזולת עצמי.

אלימות.

 

 

תובא העמקה בנושא התסריטים הנרקסיסטיים והבנת צל העצמי וצל האובייקט. כמו כן, הנושא יתורגל  הלכה למעשה.

 

 

  • שימוש בכלים אינטראקטיביים חווייתיים להגדלת המנטליזציה:

יובאו כלים מגוונים שיאפשרו מרחב משחק יזום, המאפשר להורים שמתקשים במשחק פתוח, להביא את הפוטנציאל המשחקי שלהם.

 

  • תפקיד המטפל כמודל למנטליזציה.

 

חלק ב':

 

  • סנדרום האם המתה:

שילוב  מושגים של אנדריי גרין בנושא סנדרום האם המתה, להבנת השפעות של קיטוע בשלבים טרום מילוליים שהתקבעו ביחסי הורה-ילד.   יוצע טיפול נקודתי ומשמעותי, כשהיסטוריה זו מובאת לחדר הטיפול.

 

  • שילוב כלים נרטיביים בעבודה עם הורים וילדים: 

 החצנה, מיקוד ביוצא דופן, כתיבה טיפולית ועוד...

 

  • כלים אינטראקטיביים מגוונים נוספים:

משחק, יצירה, קלפים טיפוליים, פיסול, הבנת סימפטומים ספציפיים בהסתכלות מערכתית ואינדיבידואלית וטיפול בסימפטומים אלה: הרטבה, אנקופרזיס, פחדים, כעסים מועצמים.

 

 מנחה: תיקי שריר

 

תחילת הקורס - 29/4/2019 - 11 מפגשים, בימי שני בתאריכים הבאים:

29/4,  6/5,  20/5,  27/5,  3/6,  17/6,  24/6/2019

 

7 מפגשים ראשונים, בין השעות 8:30-11:30.

4 מפגשים אחרונים שמועד תחילתם 8/7/2019 - בין השעות 13:15 - 8:30.

 

סה"כ: 56 ש"א (42 שעות מלאות).

מחיר: 3600 ש"ח כולל מע"מ (עד 6 תש').

 

ניתן ללמוד את ה-7 המפגשים הראשונים כקורס בפני עצמו. לפרטים נוספים לחץ/י כאן

 

  • הקורס הבא יפתח ביום 22.4.2020
 
 

 

שילובים מרכז למידה