ילדים בטיפול משפחתי ודיאדי - כלים יחודיים לטיפול

 

הקורס מאפשר הרחבה משמעותית של מיומנויות טיפול, במפגש עם הורים וילדים בטיפול משפחתי ודיאדי.

ההרחבה  האמורה, תאגד בתוכה מושגים הנגזרים מגישות חדשניות עכשוויות ומושגים מושאלים מגישות קלסיות.

 הקורס יחולק לשני חלקים:

חלק א':

 • מנטליזציה ועמדה רפלקטיבית:

מנטליזציה מוגדרת כיכולת להיות בעמדה סקרנית ומתעניינת לגבי מחשבות, רגשות, מניעים וזכרונות הקשורים בהתנהגות שלי ושל האחר. בעל יכולת מנטליזציה טובה, יודע שמה שהוא חושב הוא רק ייצוג ושלאותה התנהגות יש מניעים שונים. זו יכולת לראות את עצמי מבחוץ, ואת האחר מבפנים.

עמדה רפלקטיבית, היא הצד המעשי של מנטליזציה.

בקורס נלמד איך לסייע להורים לבנות את יכולת המנטליזציה שלהם שהיא המפתח לוויסות עצמי של הילד, כדי ליישמה הלכה למעשה עם ילדם וכדי לסייע לילדם לבנות את יכולת המנטליזציה שלו.

 

 • ממאבק כוחות, להכרה הדדית:

שימוש במנטליזציה במאבק כוחות בין הורה לילד ושימוש במושגים מהגישה האינטרסובייקטיבית במטרה להגיע

 להכרה הדדית זו.

 

 • חסמים אפשריים בהתפתחות המנטליזציה:

טמפרמנט שונה בין ההורה לילד.

נכות פיזית או נפשית של הילד.

התקשרות לא בטוחה.

אלימות.

 

 •  שילוב כלים נרטיביים בעבודה עם הורים וילדים: 

 החצנה, מיקוד ביוצא דופן, כתיבה טיפולית ועוד...

הבנת סימפטומים ספציפיים בהסתכלות מערכתית ואינדיבידואלית וטיפול בסימפטומים אלה: הרטבה, אנקופרזיס, פחדים, כעסים מועצמים.

  

 • שימוש בכלים אינטראקטיביים חווייתיים להגדלת המנטליזציה:

יובאו כלים מגוונים שיאפשרו מרחב משחק יזום, המאפשר להורים שמתקשים במשחק פתוח, להביא את הפוטנציאל המשחקי שלהם.

 

 • תפקיד המטפל כמודל למנטליזציה.

 

תחילת הלימודים חלק א' - 8/11/2020

6 מפגשים, בימי ראשון בין השעות 12:00 - 8:30

 

סה"כ: 28 ש"א (21 שעות מלאות).

מחיר: 1900 ש"ח כולל מע"מ (עד 4 תש')

 

חלק ב':

 

 • סנדרום האם המתה:

שילוב  מושגים של אנדריי גרין בנושא סנדרום האם המתה, להבנת השפעות של קיטוע בשלבים טרום מילוליים שהתקבעו ביחסי הורה-ילד.   יוצע טיפול נקודתי ומשמעותי, כשהיסטוריה זו מובאת לחדר הטיפול.

 

 • תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות:

תובא העמקה בנושא התסריטים הנרקיסיסטיים והבנת צל העצמי וצל האובייקט. כמו כן, הנושא יתורגל  הלכה למעשה.

 

 • כלים אינטראקטיביים מגוונים נוספים:

  משחק, יצירה, קלפים טיפוליים, פיסול.

 

 מנחה: תיקי שריר

 

תחילת הלימודים חלק ב' - 27/12/2020

6 מפגשים בימי ראשון בין השעות 12:00 - 8:30

 

סה"כ: 28 ש"א (21 שעות מלאות).

מחיר: 1900 ש"ח כולל מע"מ (עד 4 תש')

 

 ניתן ללמוד כל חלק בנפרד כקורס בפני עצמו. 

מומלץ ללמוד את שני החלקים כחטיבה אחת.

 

 

 

שילובים מרכז למידה