קורסים וסדנאות לצוותים "פנים רבות לנו"​

סדנה לשימוש בקלפים טיפוליים לצוותים מקצועיים​

  סדנה בנושא קלפים טיפוליים​

פנים רבות לנו - סדנה למטפלים, שימוש בקלפים טיפוליים - הלכה למעשה.​

  קלפים ומשחקים טיפוליים

הסדנה מזמינה את המטפל להגדיל את המרחב הטיפולי עם ילדים ולאפשר למידת כלים חוויתיים שונים ומגוונים בעבודה עמם במסגרת טיפול משפחתי ודיאדי שניתנים להמרה ולעיבוד גם בטיפול פרטני.​

קלפים

שילובים מרכז למידה